Els-Borstgesprekken: zorgverleners stappen in belevingswereld kankerpatiënt

Tmc over deze informatie

De kankerpatiëntenbeweging biedt ziekenhuizen Els-Borstgesprekken aan. Dit is een vorm van communicatietraining die zorgverleners en kankerpatiënten inzicht geeft in elkaars wereld. De gesprekken zijn nu een voorwaarde voor het predicaat Topzorg van zorgverzekeraar Menzis.

Artsen en verpleegkundigen zijn begaan met hun patiënten, maar toch ervaren patiënten en hun naasten deze betrokkenheid niet altijd. De meeste klachten die ziekenhuizen krijgen, gaan over bejegening en communicatie. Om zorgverleners en kankerpatiënten dichter bij elkaar te brengen, biedt de kankerpatiëntenbeweging ziekenhuizen sinds 2011 Els-Borstgesprekken aan.

Els-Borstgesprekken voorwaarde voor Menzis Topzorg

De Els-Borstgesprekken zijn vanaf 2013 een voorwaarde voor het Predikaat Topzorg bij prostaatkanker en darmkanker van Menzis. Ook deze zorgverzekeraar vindt communicatie en bejegening essentieel voor goede zorg bij kanker. Nu moeten de ziekenhuizen voor het Predikaat Topzorg al voldoen aan de minimale voorwaarden van de Patiëntenwijzers, die weergeven wat goede zorg is volgens kankerpatiëntenorganisaties. Een ziekenhuis krijgt het Predikaat ook als het zijn artsen en verpleegkundigen, betrokken bij de kankerzorg, wil laten deelnemen aan Els-Borstgesprekken.

Over de Els-Borstgesprekken

In een Els-Borstgesprek gaan kankerpatiënten en naasten gaan onder leiding van een gespreksleider live in gesprek met een groep zorgverleners waar zij geen behandelrelatie mee hebben, om zo van elkaar te leren.

Doel van het project is bewustwording van de actie-reactiemechanismen, zowel bij de afzonderlijke zorgverleners als bij de patiënten en hun naasten. In een veilige omgeving kunnen zowel patiënten (en naasten) als zorgverleners elkaar continu feedback geven over wat zij in de spreekkamer ervaren. Het unieke en daarmee de toegevoegde waarde is deze wederkerigheid.

"De diagnose kanker is het beroerdste wat we in ons leven hebben meegemaakt; dan heb je een vertrouwensband nodig met de zorgverleners."(naaste van patiënt)

"Als arts draai je voor de honderdste keer de feiten af. Je bent je niet altijd er echt zo bewust van dat het voor de patiënt de eerste keer is." (zorgverlener).

Effect van de Els-Borstgesprekken

"Door een Els-Borstgesprek beseffen zorgverleners beter dat emotioneel gerichte communicatie een voorwaarde is voor patiënten om informatie te kunnen ontvangen", zegt Carin Hoogstraten, die de ontwikkeling en invoering van de Els-Borstgesprekken begeleidt vanuit de kankerpatiëntenorganisaties. "Door de reflectie en feedback kunnen zorgverleners beter uiting geven aan hun betrokkenheid. Patiënten voelen zich sterker en zijn zelfbewuster in de relatie met hun zorgverlener. Ze zijn daardoor een betere gesprekspartner en kunnen beter meedenken als er bijvoorbeeld keuzes moeten worden gemaakt in de behandeling."

Betere communicatie zorgt voor betere kankerzorg

De methode van de gesprekken is ontwikkeld op initiatief van oud-voorzitter van de patiëntenbeweging Levenmetkanker, dr. Els Borst-Eilers in samenwerking met het UMC Utrecht Cancer Center. Dat gebeurde binnen het patiëntenbeweging Levenmetkanker-project De Patiënt als Docent, gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Doel van dit project is de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven bij kanker te verhogen. Daaraan kan de communicatie met zorgverleners in belangrijke mate bijdragen. De Els-Borstgesprekken worden gefinancierd door zorgverzekeraar Menzis.

Brochure Els-Borstgesprekken in uw ziekenhuis

Brochure Els-Borstgesprekken in uw ziekenhuis