Brochure Ondervoeding bij kanker

Tmc over deze informatie
Wat mag je verwachten van de zorg bij ondervoeding? En wat kun je zelf doen om ondervoeding te voorkomen of tegen te gaan? Dat lees je in de digitale brochure 'Ondervoeding bij kanker'. De brochure is de patiëntenversie van de multidisciplinaire richtlijn voor behandelaars.

Ongeveer de helft van de mensen die kanker hebben, krijgt te maken met ondervoeding. Als je weet wat je van de zorg bij ondervoeding mag verwachten, kun je gerichter vragen stellen aan de arts, verpleegkundige of diëtist. Ook weet je beter hoe je eraan kunt meewerken om ondervoeding te voorkomen of tegen te gaan. Dat is belangrijk, want tijdige signalering en behandeling van ondervoeding voorkomt complicaties en trager herstel.

Wat zijn signalen van ondervoeding?

Een belangrijk signaal van ondervoeding is onbedoeld gewichtsverlies. Je valt spontaan af, zonder dat je er moeite voor doet. Dit kan leiden tot een minder goede voedingstoestand en een slechtere conditie. Daardoor kun je de behandelingen minder goed doorstaan. Belangrijk te weten is dat je ook ondervoed kunt raken als je nog te zwaar bent. Er zijn 2 oorzaken van ondervoeding:
  • onvoldoende voeding (bij ziekte heb je meer voedingsstoffen nodig)
  • een verstoorde stofwisseling door de kanker

Waar komt de informatie vandaan?

De informatie in de brochure is gebaseerd op de multidisciplinaire behandelrichtlijn 'Ondervoeding bij patiënten met kanker' (2012). In deze richtlijn staat beschreven hoe zorgverleners ondervoeding of een risico daarop kunnen herkennen en welke behandeling volgens wetenschappelijk onderzoek het beste is. Samen met CBO maakte de Levenmetkanker-beweging een patiëntenversie van de richtlijn. Deze brochure is ontwikkeld binnen het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement, een initiatief van 7 patiëntenorganisaties.
Brochure ondervoeding bij kanker
Type brochure / folder
Auteur Centraal Begeleidings Orgaan (CBO) en Levenmetkanker-beweging
Uitgifte 1 september 2012