Brochure Spreek op tijd over uw levenseinde

Brochure Spreek op tijd over uw levenseinde

Opslaan

Praten met de dokter over de laatste fase van het leven gebeurt vaak te laat. Met als gevolg teleurstellingen, onbegrip en het gevoel bij patiënten en hun familie dat het te laat is voor wezenlijke besluiten. Acht organisaties hebben de publieksbrochure 'Spreek op tijd over uw levenseinde' in 2012 uitgebracht. Deze biedt hulp om met de dokter in gesprek te gaan over wensen, verwachtingen en mogelijkheden aan het einde van het leven.

'Maak wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreekbaar voordat het te laat is.' Dat is het credo van acht samenwerkende organisaties voor patiënten, ouderen en artsen. Om patiënten op weg te helpen hebben ze gezamenlijk de publieksbrochure 'Spreek op tijd over uw levenseinde' uitgebracht. De brochure biedt voorbeeldvragen om patiënten te helpen tijdig in gesprek te gaan met hun dokter. Verder bevat de brochure informatie over wilsverklaringen, zorgmogelijkheden aan het einde van het leven (palliatieve zorg) en euthanasie.

Samenwerkende organisaties

De organisaties die meewerkten aan de brochure zijn de patiëntenorganisaties, de Levenmetkanker-beweging, NPCF, NPV en NVVE, de artsenfederatie KNMG en de seniorenbelangenbehartigers ANBO, Unie KBO en PCOB.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2013

Dit artikel is geschreven door NFK.