Zorg

Zorg in het ziekenhuis

Opslaan

In het ziekenhuis kunt u terecht voor onderzoek, diagnostiek en behandeling. Bent u klaar met de behandeling, dan kunt u in het ziekenhuis ook controle en nazorg krijgen. 

Een ziekenhuis kiezen

Ziekenhuizen leveren niet allemaal precies dezelfde zorg. Daarom kan het belangrijk zijn om ziekenhuizen te vergelijken

Patiënt zijn

In het ziekenhuis bent u patiënt. U krijgt er te maken met medisch specialisten, (specialistisch) verpleegkundigen en andere zorgverleners. 

Het is goed om te weten:

In gesprek met uw arts

U wilt informatie van uw arts of verpleegkundige: over uw ziekte, de onderzoeken die u krijgt, mogelijke behandelingen, en over controle en nazorg. De zorgverleners hebben informatie van u nodig om u zo goed mogelijke zorg te geven.

U kunt een gesprek met uw arts voorbereiden.

Beslissen over uw behandeling doet u samen met uw arts. Dit heet samen beslissen. Uw wensen en situatie zijn bepalend voor de uiteindelijke beslissing.

Twijfelt u aan de mening of behandeling die uw eigen arts voorstelt? Of wilt u meer zekerheid hebben? Dan kunt u een second opinion vragen. 

Klacht indienen

Mogelijk bent u niet tevreden over de gang van zaken in het ziekenhuis. U kunt dan een klacht over de zorg indienen.

Krijgt u een bepaald (duur) medicijn tegen kanker niet, terwijl u wel denkt dat u daar recht op heeft? Dan kunt u dit melden. Hoe u dit doet, leest u onder klachten over dure medicijnen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.