Wachttijden

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

In elk ziekenhuis zijn er wachttijden. Dit houdt in dat je niet altijd direct terecht kunt voor een afspraak op de polikliniek. De polikliniek is het gedeelte van het ziekenhuis waar artsen en specialistisch verpleegkundigen spreekuur houden.

Ook kan het zijn dat je enige tijd moet wachten voordat een bepaald onderzoek gedaan kan worden of de behandeling kan beginnen.

Normen voor wachttijden

Er is niet wettelijk vastgelegd hoe lang wachttijden mogen zijn voor mensen met kanker.

Wel benoemt de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) wachttijden voor de kankerzorg:

  • De wachttijd voor een eerste polikliniekbezoek voor een patiënt die mogelijk een kwaadaardige tumor heeft is maximaal 1 week. Met eerste polikliniekbezoek wordt bedoeld: het eerste bezoek aan de medisch specialist.
  • De tijd tussen het eerste polikliniekbezoek en de diagnose is maximaal 3 weken. 
  • De tijd tussen het eerste polikliniekbezoek en de start van de behandeling is maximaal 6 weken.

Dit staat vermeld in het rapport Multidisciplinaire Normering Oncologische Zorg in Nederland.

Ook KWF hanteert normen voor de wachttijd:

  • Iedereen in Nederland moet binnen 3 dagen bij de huisarts terecht kunnen.
  • Iedereen van wie de huisarts vermoedt dat hij kanker heeft, moet binnen 5 dagen een afspraak bij een specialist krijgen.
  • De arts moet binnen 10 dagen vertellen of iemand behandeld moet worden en welke behandeling hij adviseert.
  • De behandeling moet binnen 15 werkdagen na het advies over de behandeling zijn gestart.
  • De totale behandelingsduur, chemokuren en bestraling, moet zo kort mogelijk duren.

Over de maximaal aanvaardbare wachttijden binnen de zorg zijn ook afspraken gemaakt door zorgverzekeraars en zorgaanbieders: de Treeknormen

Al deze normen beschrijven de gewenste situatie. Artsen en ziekenhuizen zijn niet verplicht zich eraan te houden.

Te lang wachten

Je kunt een ziekenhuis of arts er op aanspreken als je vindt dat je te lang moet wachten op een afspraak, onderzoek of behandeling. Je kunt daarbij verwijzen naar de Treeknormen of de wachttijdnormen van SONCOS of KWF. Helpt dat niet, dan kun je een klacht indienen bij het ziekenhuis of je arts.

Wachtlijstbemiddeling

Wil je sneller onderzocht of behandeld worden dan in het ziekenhuis mogelijk is? Dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar bekijkt of je in een ander ziekenhuis sneller geholpen kunt worden: in Nederland of in het buitenland. Dit heet wachtlijstbemiddeling. Uiteindelijk beslis je natuurlijk zelf of je de behandeling in een ander ziekenhuis wilt voortzetten.

Sneldiagnose

In een aantal ziekenhuizen is sneldiagnose mogelijk. Bij sneldiagnose vindt het diagnosegesprek bij 80% van de kankerpatiënten plaats binnen 48 uur na doorverwijzing en bij 100% van de patiënten binnen 5 werkdagen na doorverwijzing. Het diagnosegesprek is het gesprek waarin de arts met de patiënt en naaste(n) de uitslagen van de onderzoeken bespreekt. Hij geeft aan of er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Als aanvullend onderzoek niet nodig is, dan bespreekt de arts de definitieve diagnose en het behandeladvies.

Patiënten van wie wordt vermoed dat zij kanker hebben hoeven door sneldiagnose minder lang in onzekerheid te zitten.

Het is de bedoeling dat alle ziekenhuizen in Nederland sneldiagnose gaan aanbieden. Zodat iedereen toegang heeft tot sneldiagnose. Je kunt je huisarts vragen welke ziekenhuizen in je regio sneldiagnose aanbieden.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl, KWF Kankerbestrijding

Laatste update: mei 2017

Meer over Zorg in het ziekenhuis