Zorg

Veel gestelde vragen over de kwaliteit van de zorg

Opslaan

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen over de kwaliteit van zorg:

 • Wat is het beste ziekenhuis?
 • Welke arts is de beste behandelaar?
 • Wat is een keuzewijzer en wat kan ik daarmee?
 • Hoe zit het met wachttijden?
 • Hoe en wanneer vraag ik een second opinion aan?
 • Waarom krijg ik een casemanager aangewezen?
 • Wat kan een oncologisch consulent voor mij betekenen?

Staat uw vraag er niet bij? Bel gratis de Kanker.nl infolijn

Wat is het beste ziekenhuis?

De beste zorg bestaat niet. Het beste ziekenhuis ook niet. Iedereen met kanker vindt namelijk andere dingen belangrijk.

Alle ziekenhuizen in Nederland moeten voldoen aan kwaliteitsnormen. Dit zijn landelijke afspraken over wat goede kwaliteit van zorg is. Bijvoorbeeld goede informatievoorziening voor patiënten, korte wachttijden en ervaren behandelaars.

Soms voldoet een ziekenhuis voor een bepaalde kankersoort niet aan de voorwaarden. Het ziekenhuis moet patiënten dan doorverwijzen naar ziekenhuizen die wel voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Welke arts is de beste behandelaar?

Het valt niet te zeggen welke arts(en) de beste behandelaar voor een bepaalde kankersoort is. Alle specialisten zijn academisch geschoold en gekwalificeerd. Ook in een klein ziekenhuis werken goede artsen.

Alle specialisten en ook verpleegkundigen hebben een BIG-registratie. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De BIG-registratie toont de bevoegdheid van de zorgverlener. Om de BIG-registratie te behouden, moet een arts of verpleegkundige ieder jaar bij- en nascholingen volgen.

Wat is een keuzewijzer en wat kan ik daarmee?

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft een aantal keuzewijzers (patiëntenwijzers) opgesteld. Deze helpen bij het kiezen van de beste zorg.

Er zijn keuzewijzers ontwikkeld voor blaas- en nierkanker, bloed- en lymfeklierkanker, borstkanker, darmkanker, maagkanker, longkanker en prostaatkanker. U vindt deze keuzewijzers op kanker.nl. Ze staan ook op Zorgkaart Nederland.

Hoe zit het met wachttijden?

Er zijn geen wetten die bepalen hoe lang de wachttijden voor mensen met kanker mogen zijn. Wel zijn er streefnormen vastgesteld, maar die zijn niet bindend. 

Wilt u sneller onderzocht of behandeld worden dan in uw ziekenhuis mogelijk is? Dan kan uw zorgverzekeraar bekijken of u misschien eerder geholpen kunt worden in een ander ziekenhuis: in Nederland of buitenland. Dit heet wachtlijstbemiddeling. U beslist zelf of u de behandeling in een ander ziekenhuis wilt voortzetten.

Lees meer over wachttijden.

Hoe en wanneer vraag ik een second opinion aan?

Twijfelt u aan de mening of behandeling die uw eigen arts voorstelt, of wilt u meer zekerheid hebben? Dan kunt u een second opinion (tweede mening) vragen. Dit kan in iedere fase van het zorgproces. 

Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw eigen behandelaar nodig. Het is raadzaam om in het gesprek met de arts duidelijk uit te leggen waarom u de mening van een andere deskundige wenst. Als de arts uw verzoek weigert, moet hij daar duidelijke argumenten voor hebben. Uw zorgverzekeraar kan mogelijk bemiddelen. 

In veel gevallen zal het advies van de second opinion hetzelfde zijn als die van uw eigen behandelaar. Met dit advies gaat u in principe terug naar uw eigen ziekenhuis.

Lees meer over second opinion.

Waarom krijg ik een casemanager aangewezen?

In verschillende fasen van het zorgproces kunt u verschillende behandelaars krijgen. Bijvoorbeeld eerst een chirurg, daarna een medisch oncoloog of een radiotherapeut en in de nazorgfase nog een fysiotherapeut. Het is dan handig een vast aanspreekpunt te hebben: de casemanager. 

Steeds meer ziekenhuizen werken met casemanagers. Vaak is dit een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige. Deze is verantwoordelijk voor uw behandelplan, houdt overzicht over het hele traject en heeft contact met de verschillende behandelaars.

Wat kan een oncologisch consulent voor mij betekenen?

De arts informeert u over de diagnose en mogelijke behandeling. Heeft u daarna nog vragen of behoefte aan ondersteuning, dan kunt u terecht bij de oncologisch consulent. Deze kan:

 • informatie van de arts verduidelijken en eventueel aanvullen
 • informatie geven over de gevolgen van een behandeling en hoe u hiermee kunt omgaan
 • informatie over thuiszorg geven
 • een luisterend oor bieden
 • ondersteuning bieden bij het leren omgaan met uw ziekte in het dagelijks leven, ook voor uw naasten
 • problemen met de verwerking en acceptatie signaleren en bespreekbaar maken
 • doorverwijzen naar andere hulpverleners

In sommige ziekenhuizen is de oncologisch consulent ook de casemanager.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.