Veel gestelde vragen over de kwaliteit van de zorg

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Hieronder vind je enkele veel gestelde vragen over de kwaliteit van zorg:

 • Wat is het beste ziekenhuis?
 • Welke arts is de beste behandelaar?
 • Wat is een keuzewijzer en wat kan ik daarmee?
 • Hoe zit het met wachttijden?
 • Hoe en wanneer vraag ik een second opinion aan?
 • Waarom krijg ik een casemanager aangewezen?
 • Wat kan een oncologisch consulent voor mij betekenen?

Staat je vraag er niet bij? Bel gratis de Kanker.nl infolijn

Wat is het beste ziekenhuis?

De beste zorg bestaat niet. Het beste ziekenhuis ook niet. Iedereen met kanker vindt namelijk andere dingen belangrijk.

Alle ziekenhuizen in Nederland moeten voldoen aan kwaliteitsnormen. Dit zijn landelijke afspraken over wat goede kwaliteit van zorg is. Bijvoorbeeld goede informatievoorziening voor patiënten, korte wachttijden en ervaren behandelaars.

Soms voldoet een ziekenhuis voor een bepaalde kankersoort niet aan de voorwaarden. Het ziekenhuis moet patiënten dan doorverwijzen naar ziekenhuizen die wel voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Welke arts is de beste behandelaar?

Het valt niet te zeggen welke arts(en) de beste behandelaar voor een bepaalde kankersoort is. Alle specialisten zijn academisch geschoold en gekwalificeerd. Ook in een klein ziekenhuis werken goede artsen.

Alle specialisten en ook verpleegkundigen hebben een BIG-registratie. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De BIG-registratie toont de bevoegdheid van de zorgverlener. Om de BIG-registratie te behouden, moet een arts of verpleegkundige ieder jaar bij- en nascholingen volgen.

Wat is een keuzewijzer en wat kan ik daarmee?

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft een aantal keuzewijzers (patiëntenwijzers) opgesteld. Deze helpen bij het kiezen van de beste zorg.

Er zijn keuzewijzers ontwikkeld voor blaaskanker, bloed- en lymfeklierkanker en borstkanker. Je vindt deze keuzewijzers op kanker.nl. Ze staan ook op Zorgkaart Nederland.

Hoe zit het met wachttijden?

Er zijn geen wetten die bepalen hoe lang de wachttijden voor mensen met kanker mogen zijn. Wel zijn er streefnormen vastgesteld, maar die zijn niet bindend. 

Wil je sneller onderzocht of behandeld worden dan in je ziekenhuis mogelijk is? Dan kan je zorgverzekeraar bekijken of je misschien eerder geholpen kunt worden in een ander ziekenhuis: in Nederland of buitenland. Dit heet wachtlijstbemiddeling. Je beslist zelf of je de behandeling in een ander ziekenhuis wilt voortzetten.

Lees meer over wachttijden.

Hoe en wanneer vraag ik een second opinion aan?

Twijfel je aan de mening of behandeling die je eigen arts voorstelt, of wil je meer zekerheid hebben? Dan kun je een second opinion (tweede mening) vragen. Dit kan in iedere fase van het zorgproces. 

Voor een second opinion heb je een verwijzing van je eigen behandelaar nodig. Het is raadzaam om in het gesprek met de arts duidelijk uit te leggen waarom je de mening van een andere deskundige wenst. Als de arts je verzoek weigert, moet hij of zij daar duidelijke argumenten voor hebben. Je zorgverzekeraar kan mogelijk bemiddelen. 

In veel gevallen zal het advies van de second opinion hetzelfde zijn als die van je eigen behandelaar. Met dit advies ga je in principe terug naar je eigen ziekenhuis.

Lees meer over second opinion.

Waarom krijg ik een casemanager aangewezen?

In verschillende fasen van het zorgproces kun je verschillende behandelaars krijgen. Bijvoorbeeld eerst een chirurg, daarna een medisch oncoloog of een radiotherapeut en in de nazorgfase nog een fysiotherapeut. Het is dan handig een vast aanspreekpunt te hebben: de casemanager. 

Steeds meer ziekenhuizen werken met casemanagers. Vaak is dit een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige. Deze is verantwoordelijk voor je behandelplan, houdt overzicht over het hele traject en heeft contact met de verschillende behandelaars.

Wat kan een oncologisch consulent voor mij betekenen?

De arts informeert je over de diagnose en mogelijke behandeling. Heb je daarna nog vragen of behoefte aan ondersteuning, dan kun je terecht bij de oncologisch consulent.

Wat kan de oncologisch consulent doen?

 • informatie van de arts verduidelijken en eventueel aanvullen
 • informatie geven over de gevolgen van een behandeling en hoe je hiermee kunt omgaan
 • informatie over thuiszorg geven
 • een luisterend oor bieden
 • ondersteuning bieden bij het leren omgaan met je ziekte in het dagelijks leven. De ondersteuning is er ook voor je naasten
 • problemen met de verwerking en acceptatie signaleren en bespreekbaar maken
 • doorverwijzen naar andere hulpverleners

In sommige ziekenhuizen is de oncologisch consulent ook de casemanager.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2017

Meer over Zorg in het ziekenhuis