In gesprek met uw arts

In gesprek met uw arts voor de diagnose

Opslaan

Aan de diagnose kanker gaat vaak van alles vooraf. Voor veel mensen is dat een spannende en soms zelfs zenuwslopende tijd. Ook nadat de diagnose is gesteld, is vaak nog niet alles duidelijk. Er moet bijvoorbeeld nog onderzoek worden gedaan om te achterhalen of er uitzaaiingen zijn.

Het kan u helpen om meer grip te krijgen op de situatie als u goed geïnformeerd bent over wat er precies gebeurt. De informatie die u nodig heeft, krijgt u niet altijd vanzelf. Vraag er gerust naar op de afdelingen waar u de verschillende onderzoeken krijgt. Vraag ook wanneer u de uitslag kunt verwachten en van wie u die krijgt.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek probeert de arts een goed beeld van u te krijgen door te vragen naar uw:

 • medische voorgeschiedenis
 • klachten
 • medicijngebruik

De arts kan u ook vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld uw  werk, partner, geloof of culturele achtergrond.

Het is belangrijk dat u zo volledig mogelijk bent. Denk eventueel thuis alvast na over sommige vragen. Bijvoorbeeld of kanker in de familie voorkomt.

Vragen aan uw arts

Bij de eerste ontmoeting met uw arts is het vaak nog onduidelijk of u kanker heeft. Of in welk stadium de ziekte is. U heeft dan waarschijnlijk veel vragen aan uw arts. Bijvoorbeeld over:

 • de aard van uw ziekte
 • het stadium
 • het verloop van uw ziekte
 • de deskundigheid van de arts
 • medische termen
 • onderzoeken

Tips voor het gesprek

 • Zet uw vragen op papier. 
 • Vraag of u het gesprek kan opnemen en maak aantekeningen.
 • Vraag wie u kunt bellen als u tussendoor iets dringends wilt weten.
 • Neem iemand mee die u kan steunen. Bijvoorbeeld iemand die uw situatie kent en die goed kan luisteren en onthouden.
 • Vraag of uw arts belangrijke informatie op papier heeft. Misschien kan hij met een illustratie bepaalde dingen duidelijk maken.
 • Herhaal in uw eigen woorden wat uw arts u verteld heeft. Zo blijkt of hij duidelijk genoeg is geweest. En of u de informatie goed heeft begrepen.
 • Stel uw vraag gerust opnieuw. Bijvoorbeeld als het antwoord niet duidelijk was. Of uw arts moeilijke medische termen gebruikt.
 • Stel al uw vragen. Ook als u het gevoel heeft dat er weinig tijd voor is. Of als u het gevoel heeft dat de arts het vervelende of domme vragen vindt.
 • Zeg duidelijk wat u in dit stadium wel en niet wilt weten. Bijvoorbeeld over hoe groot de kans is dat u kanker heeft. Of over de behandelmogelijkheden.
 • Spreek uw wensen en verwachtingen duidelijk uit.
 • Durf voor uzelf op te komen. Durf uw arts ook aan te spreken op zijn gedrag als u vindt dat dit een goede verhouding in de weg staat.
 • Vraag eventueel bedenktijd voor een belangrijke beslissing.
 • Laat uw arts weten op welke manier u de uitslag van het onderzoek wilt krijgen: in een persoonlijk gesprek of per telefoon.

Vragen over onderzoeken

Er zijn onderzoeken nodig om de diagnose te kunnen stellen.U kunt dit vragenlijstje meenemen naar het gesprek:
 • Welk(e) onderzoek(en) krijg ik?
 • Wat gebeurt er precies?
 • Doet het onderzoek pijn?
 • Hoelang duurt het onderzoek?
 • Wie doet het onderzoek en waar gebeurt het?
 • Van wie krijg ik de uitslag? Hoe en wanneer?
 • Moet ik voor de rest van de dag en daarna ergens rekening mee houden? Kan ik direct na het onderzoek weer aan het werk?

Tolk

Is Nederlands niet uw eerste taal, dan kan het moeilijk zijn om met uw arts een gesprek te voeren over kanker. Zelfs als u zich normaal gesproken uitstekend kunt redden in het Nederlands. Overweeg daarom een tolk in te schakelen. Laat u daarbij goed informeren over de kosten, bijvoorbeeld of u de kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

Tips ter voorbereiding op het gesprek met uw arts

Als u binnenkort naar een arts gaat, is het belangrijk om daar samen een goed gesprek te hebben. Bekijk hier alvast een paar tips ter voorbereiding.

In gesprek met uw arts

Deze video laat zien hoe u een gesprek kunt voeren met uw arts.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Patiëntenfederatie Nederland