Buitenland

Behandeling in het buitenland

Opslaan

Wanneer u kanker heeft, zijn er soms redenen om te kiezen voor een behandeling in het buitenland. Die redenen kunnen heel verschillend zijn.

Een paar voorbeelden zijn: 

  • Als u in het grensgebied woont, is het ziekenhuis in het buitenland soms dichterbij.
  • Het buitenlandse ziekenhuis staat erom bekend dat het veel beter presteert bij de behandeling die u moet ondergaan, dan een ziekenhuis in Nederland.
  • Soms is men in het buitenland bereid een behandeling uit te voeren die in Nederland niet gebeurt. Dit is omdat Nederlandse zorgverleners richtlijnen vaststellen voor diagnose en behandeling van kanker. Dit gebeurt op basis van de stand van de wetenschap. Deze richtlijnen worden in het buitenland niet gehanteerd. 
  • U wilt heel graag meedoen aan medisch onderzoek dat Nederlandse ziekenhuizen niet aanbieden.

Dat een behandeling in het buitenland wel gestart wordt, betekent niet automatisch dat u hierdoor zult genezen of langer zult leven. Vertel uw behandelend arts of huisarts dat u over een behandeling in het buitenland nadenkt. Zij kunnen u helpen de voor- en nadelen af te wegen.

Belangrijk om uit te zoeken 

  • Welk resultaat kunt u van de behandeling verwachten?
  • Wat zijn de bijkomende (reis)kosten?
  • Welke vergoeding betaalt uw zorgverzekering?
  • Kunnen familie en vrienden u in het buitenlandse ziekenhuis bezoeken?
  • Kunt u een probleem met de taal verwachten? Zo ja, hoe kunt u dat oplossen?
  • Hoe lang is de wachttijd?

Vragen stellen of een second opinion

Ook kunt u advies inwinnen bij Best Doctors. Deze organisatie heeft contact met internationaal toonaangevende medisch specialisten en kan voor u een second opinion organiseren. Ook kunt u vragen stellen over uw ziekte. Het verschilt per situatie wat de organisatie voor u kan betekenen. Lees de voorwaarden op hun website voor meer informatie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Busch, O.R.C. (chirurg)