Wat is…?

Kanker naast andere ziekten

Opslaan

Kanker is een ziekte die vooral bij oudere mensen voorkomt. Dat komt doordat bij oudere mensen het vermogen om fouten in celdeling te herstellen afneemt. Door de veranderde celdeling kan op den duur kanker ontstaan. 
Ouderen hebben vaak ook (al) een andere ziekte. Soms zelfs meerdere ziektes. Het tegelijkertijd hebben van 2 of meer chronische ziektes heet co-morbiditeit.

Van het totaal aantal mensen met kanker van 65 jaar of ouder, heeft ongeveer 60% co-morbiditeit. Meestal gaat het om:

  • hart- en vaatziekten
  • hypertensie: verhoogde bloeddruk
  • diabetes: een ander woord hiervoor is suikerziekte
  • luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld COPD)

Co-morbiditeit en de behandeling

Co-morbiditeit kan van invloed zijn op de keuze van de behandeling van kanker. Behandeling volgens de landelijke richtlijnen is daardoor niet altijd mogelijk. Daarom kan het zijn dat uw arts u een aangepaste behandeling adviseert. Vertel daarom altijd welke klachten u nog meer heeft. U kunt beter te veel vertellen, dan te weinig. 

Co-morbiditeit heeft niet alleen invloed op de keuze van behandeling. Het veroorzaakt een veelheid aan klachten en/of symptomen. Bijvoorbeeld vermoeidheid, kortademigheid en ontstekingen. Daarom is het nodig dat de zorg op u persoonlijk wordt afgestemd. Het is belangrijk dat de andere ziektes ook zo goed mogelijk behandeld worden. Een goede conditie is immers belangrijk om de kankerbehandeling te kunnen verdragen. 

Heeft u meer dan 1 ziekte, dan heeft u vaak ook te maken met meerdere artsen. Het is belangrijk dat u steeds een vast aanspreekpunt heeft. Verder moeten de artsen onderling goed met elkaar communiceren over uw medisch dossier. U kunt zelf vragen of zij dat doen.

Medicijngebruik

Gebruikt u meer dan 3 verschillende medicijnen? Breng dan bij uw bezoek aan uw arts alle medicijnen mee die u gebruikt. Het is belangrijk dat de medicijnen nauwkeurig op elkaar afgestemd worden. Verder is het belangrijk dat u de medicijnen volgens voorschrift inneemt. Ook wanneer u misschien nog geen klachten heeft.

Bespreek met uw arts de bijwerkingen van de verschillende medicijnen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Maas, H.A.A.M. (klinisch geriater), Dr. Verhoeven, R.H.A. (epidemioloog), Dr. Vissers, P. (overige deskundige)