Erfelijkheid en kanker

Opslaan

Kanker zelf is niet erfelijk, de aanleg voor kanker wel. Iemand met een erfelijke aanleg voor kanker loopt meer risico op het krijgen van een bepaalde soort kanker. Soms is er door erfelijke aanleg een hoger risico op meerdere soorten kanker. Een erfelijke aanleg kan van ouder op kind worden doorgegeven.

Bij een erfelijke aanleg gaat het om het doorgeven van een verandering in het erfelijk materiaal (DNA). Zo’n verandering heet ook wel een mutatie.

Bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker is een erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak van de ziekte. De bijdrage van erfelijkheid aan het ontstaan van kanker verschilt per soort kanker.

Erfelijkheidsonderzoek

Bij onderzoek naar een erfelijke aanleg voor kanker in een familie speelt stamboomonderzoek een grote rol. Aan de hand van de stamboom wordt gekeken naar het patroon waarmee kanker of andere bijzonderheden in de familie optreden.

Hiermee wordt een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat een erfelijke aanleg de oorzaak van de ziekte is. Zijn er aanwijzingen voor een erfelijke aanleg, dan kan bloedonderzoek (DNA-onderzoek) verricht worden om een eventuele erfelijke aanleg (mutatie) vast te stellen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Leegte, L.K. (genetisch consulent), Prins-Cornelisse, J.E. (verpleegkundig specialist klinische genetica)