Wat is…?

Cijfers over kanker

Opslaan

De meest voorkomende soort kanker in Nederland in 2016 is huidkanker, op de voet gevolgd door darmkanker. Daarna komen borstkanker, longkanker en prostaatkanker.

Cijfers over 2016

In 2016 kregen ruim 100.000 mensen kanker. Het betrof 51597 vrouwen en 56853 mannen. De figuren hieronder laten zien hoe vaak de verschillende vormen van kanker voorkomen. Bij mannen komt prostaatkanker het meeste voor, gevolgd door darmkanker en huidkanker. Bij vrouwen komt borstkanker het meeste voor, gevolgd door huidkanker en darmkanker. 

Top 10 kankersoorten bij mannen (2016)

Top 10 kankersoorten bij vrouwen (2016)

Overleving kanker

Het aantal mensen met kanker dat 5 jaar na de diagnose nog in leven is, is toegenomen de afgelopen jaren. Van degenen die tussen 1999 en 2003 kanker kregen, was na 5 jaar ongeveer 55% nog in leven. Van de mensen die tussen 2008 en 2012 kanker kregen, was iets meer dan 60% na 5 jaar nog in leven. 

Overleving van kanker, 1999-2012

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)