Wat is…?

Overleving bij uitzaaiingen

Opslaan

De kans op overleving is afhankelijk van de soort kanker die u heeft en van uw persoonlijke ziektegeschiedenis.

Patiënten met uitzaaiingen hebben meestal een kortere levensverwachting dan patiënten bij wie (nog) geen uitzaaiingen zijn gevonden. Meestal is bij uitgezaaide kanker genezing niet meer mogelijk.

Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld:

  • zaadbalkanker is zelfs met uitzaaiingen goed te behandelen en meestal te genezen
  • 1 of enkele uitzaaiingen van darmkanker in de lever, longen of het buikvlies kunnen soms behandeld worden met een kans op genezing
  • zitten er alleen uitzaaiingen in de regionale lymfeklieren? Dan is bij de meeste soorten kanker vaak nog genezing mogelijk. De kans daarop is wel kleiner dan wanneer daar geen uitzaaiingen zijn.

Met uw specialist kunt u het verwachte verloop van uw ziekte, de mogelijke behandelingen en uw vooruitzichten bespreken. Het is voor uw arts vaak moeilijk om uitspraken te doen over hoe lang u nog zult leven. Dit kan van persoon tot persoon verschillen. U kunt wel vragen of u in weken, maanden of jaren moet denken.

Uw specialist stelt uw huisarts op de hoogte. Vragen over de behandeling, de begeleiding en de gevolgen van uw ziekte, kunt u daarom ook aan uw huisarts stellen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)