Behandeling bij werveluitzaaiingen

Opslaan

Heb je werveluitzaaiingen die klachten geven? Dan kunt je een of meer van de volgende behandelingen krijgen:

  • bestraling
  • corticosteroïden
  • pijnstillers
  • chemotherapie
  • heel soms een operatie

Bestraling

Naast pijnstillers is bestraling de meest toegepaste behandeling bij uitzaaiingen in de wervelkolom. Zowel bij pijn als bij neurologische uitval is bestraling effectief.

Bij pijn krijg je vaak 1 bestraling. Heb je u neurologische uitval, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een korte serie van bijvoorbeeld 5 tot 10 bestralingen in 1 of 2 weken.

Bestraling werkt meestal niet direct. Soms kan de pijn tijdelijk erger worden door toename van vocht in het bestraalde weefsel. Corticosteroïden kunnen hiertegen helpen. Soms krijg je dit al voor de bestraling. Je kunt vaker bestraling krijgen, maar het effect neemt bij latere bestralingen wel af.

Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Bestraling wordt gegeven door een bestralingsarts. Een ander woord hiervoor is radiotherapeut of radiotherapeut-oncoloog.

Corticosteroïden

De werveluitzaaiingen veroorzaken druk en een ontstekingsreactie. Daardoor ontstaat vaak vocht. Dit heet oedeem. Het vocht vormt een zwelling dat op het zenuwweefsel drukt.

Corticosteroïden zijn ontstekingsremmers. Ze verminderen de ontsteking en daardoor het oedeem. Het verdrukte zenuwweefsel krijgt dan weer meer ruimte. Corticosteroïden helpen ook vaak de pijn te verlichten. Voorbeelden van corticosteroïden zijn dexamethason en prednison.

Chemotherapie

Is er geen druk van de werveluitzaaiing op het zenuwweefsel? Maar zorgt de uitzaaiing alleen voor rugpijn? Dan krijg je soms chemotherapie. Dit hangt af van de soort kanker die je hebt en of deze gevoelig is voor chemotherapie. Voorbeelden van kankersoorten die gevoelig zijn voor chemotherapie zijn:

  • borstkanker
  • prostaatkanker
  • lymfeklierkanker
  • multipel myeloom

Is er wel druk op het zenuwweefsel? Dan duurt het vaak te lang voordat chemotherapie effect heeft en is een andere behandeling beter.

Operatie

Heel soms is een operatie zinvol. Bijvoorbeeld als het zenuwweefsel bekneld is door de werveluitzaaiing. De arts verwijdert dan de aangedane wervel met de uitzaaiing. Zo geeft hij de zenuwen weer ruimte.

Vaak verzwakt de wervelkolom door de operatie. Dan is een reconstructie van een deel van de wervelkolom nodig. Dit kan bijvoorbeeld met een metalen wervelprothese.

De operatie is alleen mogelijk als je in goede conditie bent en maar weinig andere uitzaaiingen hebt. 

Na de operatie is bijna altijd een vervolgbehandeling met bestraling nodig.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)