Symptomen bij longuitzaaiingen

Opslaan

Uitzaaiingen in de longen geven in het begin meestal geen klachten. Later kunnen de volgende symptomen voorkomen:

  • verandering in het hoestpatroon. Dit is vaak een 1ste klacht. Voorbeeld is een hardnekkige prikkelhoest. Soms zit er bij het opgehoeste slijm een beetje bloed.
  • kortademigheid
  • vaak terugkerende longontsteking

Zitten er uitzaaiingen tussen het longvlies en het borstvlies? Dit heet pleuritis carcinomatosa. Hierbij kunnen er vochtophopingen rond de longen ontstaan. Dit heet pleuravocht. Ademen kan hierdoor heel zwaar worden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Prof. dr. Rodenhuis, S. (medisch oncoloog), Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)