Behandeling bij longuitzaaiingen

Opslaan

Vaak kunnen uitzaaiingen in de long behandeld worden. Dat hangt af van:

 • de soort kanker
 • hoeveel uitzaaiingen jein de long hent
 • hoe groot de uitzaaiingen in de long zijn
 • of er uitzaaiingen in beide longen zitten
 • of er uitzaaiingen ergens anders in het lichaam zijn

Meestal is een behandeling van longuitzaaiingen gericht op het terugdringen van de ziekte en/of het verminderen van klachten. Dit heet een palliatieve behandeling. De behandeling kan het leven verlengen.

Heel soms kan een enkele longuitzaaiing genezend behandeld worden. Bijvoorbeeld bij darmkanker en soms bij borstkanker. Ook uitzaaiingen van zaadbalkanker of van langzaam groeiende tumoren kunnen soms genezend worden behandeld.

Behandelingen

Mogelijke behandelingen van longuitzaaiingen zijn:

 • operatie: de arts verwijdert de tumor met een deel van het weefsel eromheen. Deze behandeling komt vaker voor bij uitzaaiingen van darmkanker. Maar is soms ook mogelijk bij andere kankersoorten.
 • soms bestraling
 • chemotherapie
 • hormonale therapie: bij een hormoongevoelige tumor
 • doelgerichte therapie: bij tumoren die daarvoor gevoelig zijn
 • immuuntherapie: bij tumoren die daarvoor gevoelig zijn

Mogelijke behandeling van klachten zijn:

 • zuurstoftoediening
 • medicijnen tegen benauwdheid
 • punctie om vocht rond de longen weg te halen

Behandeling bij pleuritis carcinomatosa

Zijn bij pleuritis carcinomatosa de primaire tumoren te behandelen? Dan dient dat eerst te gebeuren. Dit is het geval bij bijvoorbeeld:

 • non-Hodgkinlymfomen
 • borstkanker
 • zaadbalkanker
 • kleincellig longtumor

Je kunt wel een pleuravocht¬drainage krijgen. De arts brengt dan een slangetje in, waardoor het vocht weg kan lopen. Dat slangetje heet een drain.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Prof. dr. Rodenhuis, S. (medisch oncoloog), Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)

Meer over Uitzaaiingen