Uitzaaiingen in de hersenen

Onderzoek en diagnose van hersenuitzaaiingen

Opslaan

Heeft u kanker (gehad)? En heeft u een of meer symptomen die kunnen passen bij een hersenuitzaaiing? Dan denkt de arts vaak al direct aan een hersenuitzaaiing.

De arts onderzoek u eerst lichamelijk. Dat is dan een neurologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek controleert de arts of de hersenen uw lichaam nog goed besturen. En of er nog andere problemen zijn met functies die de hersenen regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • hoe u loopt
  • of u genoeg kracht heeft in uw armen en benen
  • of u problemen heeft met zien
  • of u problemen heeft met praten
  • of u uw evenwicht goed kunt bewaren
  • of u problemen heeft met uw geheugen, concentratie of denken

Op een CT-scan of MRI-scan is een hersenuitzaaiing vaak goed te zien.

Verder onderzoek bij hersenuitzaaiingen

75% van de patiënten met hersenuitzaaiingen heeft ook ergens anders in het lichaam uitzaaiingen. Meestal is al bekend waar deze zijn. Is dit niet zo, dan kan de arts besluiten verder onderzoek te doen. De arts doet alleen verder onderzoek als hij verwacht dat hij die uitzaaiing(en) of uw klachten kan behandelen.

Onbekende kanker

Is het nog niet bekend of u kanker heeft? En is er een afwijking in de hersenen die een uitzaaiing zou kunnen zijn? Dan doet de arts onderzoek om de oorspronkelijke kanker te vinden. Meestal gaat het dan om longkanker. Soms om een andere soort kanker.

De arts kan de volgende onderzoeken doen:

  • biopsie van de hersenen: de arts haalt een stukje weefsel weg van de plaats waar de afwijking zit. Soms verwijdert de arts de tumor meteen helemaal. Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop. Met de uitslag stelt uw arts de definitieve diagnose.
  • röntgenfoto of CT-scan van de longen
  • CT-scan van de buik

Bij een kwart van de patiënten wordt nooit een oorspronkelijke tumor gevonden. Meer informatie vindt u bij Primaire tumor onbekend.

 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)