Behandeling van uitzaaiingen

Opslaan

Of uitzaaiingen behandeld kunnen worden, is afhankelijk van:

 • de oorspronkelijke soort kanker
 • de uitgebreidheid en de plaats van de uitzaaiingen
 • uw conditie

Doel van de behandeling

Uw arts overlegt met u of een behandeling zinvol en gewenst is. Hij bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Meestal is de behandeling van uitzaaiingen gericht op het terugdringen van de ziekte en/of het verminderen van klachten. De behandeling is dan niet bedoeld om u te genezen. Dit heet een palliatieve behandeling. De behandeling kan het leven verlengen. Reageert de ziekte niet meer op behandeling? Dan is vooral de behandeling van klachten belangrijk.

Een behandeling kan de kwaliteit van uw leven beĆÆnvloeden. U moet bijvoorbeeld vaak naar het ziekenhuis, terwijl dat heel zwaar voor u is. Of u krijgt medicijnen waar u zich heel ziek van voelt. Een behandeling kan ook klachten verminderen. Bijvoorbeeld pijn.

Laat u goed informeren over de voor- en nadelen van een behandeling. U kunt vragen naar:

 • het te verwachten resultaat
 • de bijwerkingen en mogelijke gevolgen van de behandeling
 • wat er gebeurt als u niets doet
 • wat u zelf moet doen voor de behandeling. Bijvoorbeeld of u vaak naar het ziekenhuis moet

Daarna kunt u voor uzelf de beste keuze maken. U kunt namelijk ook afzien van een behandeling.

Behandelingen

U kunt 1 of meer van de volgende behandelingen krijgen:

 • chemotherapie
 • hormonale therapie
 • bestraling
 • immunotherapie
 • doelgerichte therapie
 • operatie

Uitzaaiingen zitten vaak op meerdere plaatsen tegelijk. Daarom richt een behandeling bij uitzaaiingen zich op het hele lichaam. Vaak is dat een behandeling met medicijnen. Deze verspreiden zich door het hele lichaam.

Afhankelijk van de soort tumor zijn ook combinaties van de verschillende behandelingen mogelijk. Bijvoorbeeld opereren en bestralen van uitzaaiingen in de hersenen.

Uitstel van behandeling

Mogelijk heeft u op het moment van de diagnose geen of nauwelijks klachten. De arts kan dan voorstellen om niet meteen met een behandeling te starten. Krijgt u na een tijd toch klachten, dan kunt u vaak alsnog met een behandeling beginnen om de klachten te bestrijden.

Afzien van behandeling

Als u de voordelen van een behandeling niet vindt opwegen tegen de nadelen ervan kunt u ook afzien van behandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Drs. Zijlstra, M. (overige deskundige)