Over deze informatie

Colofon

Opslaan

Deze informatie is geschreven en samengesteld door Ingeborg Douwes Centrum en de redactie vajn kanker.nl met medewerking van Stichting Verdriet door je hoofd.

De volgende deskundigen waren betrokken:

  • dr. Eline Aukema, gezondheidszorgpsycholoog Ingeborg Douwes Centrum 
  • drs. Carine Kappeyne van de Coppello, gezondheidszorgpsycholoog Ingeborg Douwes Centrum, voormalig bestuurslid Stichting Achter de Regenboog
  • drs. Anja van Onna, gezondheidszorgpsycholoog Ingeborg Douwes Centrum 
  • drs. Nel Kleverlaan, ontwikkelingspsycholoog en initiatiefnemer/voorzitter Stichting Verdriet door je hoofd
  • dr. Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog Amsterdam UMC en oud-voorzitter Stichting Verdriet door je hoofd

Er hebben ook twee ervaringsdeskundigen meegelezen.

Laatste update: augustus 2018.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.