Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij kanker in de zwangerschap

Opslaan

Of je tijdens je zwangerschap de standaardbehandeling voor je ziekte kunt krijgen, hangt af van meerdere dingen zoals het stadium van de ziekte en het aantal weken dat je zwanger bent. Je arts zal  de mogelijkheden met je bespreken.

Met standaardbehandeling wordt hier bedoeld: de behandeling die je zou krijgen als je niet zwanger was.  

Waar en door wie behandelen?

Kanker tijdens de zwangerschap komt niet vaak voor. Heeft je arts er geen ervaring mee, dan kan hij of zij advies inwinnen bij de Adviesgroep kanker in de zwangerschap. Mogelijk verwijst je arts je voor behandeling door naar een ander ziekenhuis.

Multidisciplinair team

De behandeling van mensen met kanker gebeurt bijna altijd door een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. In zo’n multidisciplinair team zit meestal een:

 • internist-oncoloog of hematoloog (bij ziekten van het bloed of beenmerg)
 • chirurg
 • radiotherapeut-oncoloog
 • verpleegkundige of verpleegkundig specialist

Bij een patiënt met kanker in de zwangerschap wordt dit team aangevuld met een:

 • gynaecoloog 
 • kinderarts en neonatoloog
 • maatschappelijk werker of psycholoog

Behandelplan

Je wordt behandeld volgens de medische richtlijnen. Welke behandeling je krijgt, wordt bepaald door:

 • de soort kanker die je hebt
 • het stadium van je ziekte
 • eventuele andere ziekten die je hebt

Daarnaast spelen mee:

 • je zwangerschapsduur
 • je eigen wensen en/of levensovertuiging

Wanneer starten met de behandeling?

Je wilt waarschijnlijk zo snel mogelijk met de behandeling starten. Maar voor je ongeboren kind is het misschien beter om de behandeling zo lang mogelijk uit te stellen. Hoe verder het kind ontwikkeld is, hoe minder schade het kan oplopen.

Het behandelteam moet het belang van moeder en kind afwegen tijdens het multidisciplinair overleg. Je behandelend arts zal de uitkomst van dit overleg met je bespreken. Vaak zal het belang van de patiënt het zwaarst wegen.

Soms is de behandeling uitstellen tot na de geboorte de beste keus.

Het kan ook nodig zijn om de bevalling op gang te brengen of om een keizersnede te doen, zodat je behandeling daarna kan starten. Bij voorkeur gebeurt dit vanaf een zwangerschapsduur van 37 weken. Maar dit is niet altijd mogelijk.

Nadenken over behandelvoorstel

Na het multidisciplinair overleg zal de arts je een behandelvoorstel doen en de risico’s van de behandeling met je bespreken. Je hoeft niet meteen akkoord te gaan met dit voorstel. Meestal is er nog wel wat tijd om rustig na te denken. Wat wil je zelf? Waar voel je je goed bij? En hoe denkt je partner erover?

Als je het gevoel hebt dat je niet genoeg informatie hebt om een beslissing te nemen, vraag dan om meer informatie. Bijvoorbeeld in een vervolggesprek of in de vorm van een second opinion. Bedenk dat iedere situatie uniek is: wat anderen zouden doen in jouw situatie, is niet perse wat jij moet doen.

Lees meer over de gevolgen van de behandeling van kanker in de zwangerschap voor het kind

Zwangerschap afbreken meestal niet nodig

Bij de meeste vormen van kanker is het niet noodzakelijk om de zwangerschap af te breken. Dit is wel afhankelijk van het soort kanker, het stadium bij diagnose en de termijn van de zwangerschap.

Soms is het wel nodig om de zwangerschap te beëindigen op een zeer vroeg moment in de zwangerschap. Dat is het geval als de behandeling echt niet kan worden uitgesteld en/of de behandeling schadelijk is voor het kind. Wordt de zwangerschap vroegtijdig beëindigd, dan zal het kind helaas niet overleven.

De arts kan je adviseren de zwangerschap af te breken. Maar jij en je partner kunnen ook zelf verzoeken om de zwangerschap vroegtijdig te beëindigen. Dit kan alleen als het binnen de wettelijke bepalingen voor het afbreken van zwangerschap gebeurt. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap, Dr. Lok, C.A.R. (gynaecoloog)