Het aan je kinderen vertellen

Wat vertellen?

Opslaan

Veel ouders willen graag weten wat ze precies moeten vertellen. Daar is geen eenvoudig antwoord op, want iedere situatie en elk kind is anders. Het hangt ook af van de leeftijd en het karakter van je kind.

Vertel je kind:

  • Wat er met jou aan de hand is (benoem dat het om kanker gaat)
  • Wat er gaat gebeuren (onderzoeken in het ziekenhuis, behandelingen) 
  • Wat je kind daarvan gaat merken (bijvoorbeeld dat je kaal wordt of na de operatie je kind niet kan optillen)

Wees daarbij zo concreet mogelijk en vertel niet te veel details. Geef je kind ook de ruimte om vragen te stellen.

Belangrijk:

  • Stel je kind(eren) gerust dat er altijd iemand voor hen zorgt. Geef aan dat ze altijd bij jou, je partner of een andere naaste kunnen komen met vragen, óók als ze verdriet hebben of bang zijn.
  • Sluit het gesprek af met woorden van hoop. Bijvoorbeeld: “De dokter gaat er alles aan doen om mij beter te maken of om ervoor te zorgen dat ik zolang mogelijk bij je kan zijn”. 

Als u niet meer beter wordt

Kun je niet meer beter worden, dan is dat extra moeilijk om te vertellen. Lees de 5 meest gestelde vragen als genezing niet meer mogelijk is

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.