Studeren en kanker: wat kun je doen of regelen? (tips)

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Kanker kan gevolgen hebben voor je studie. Misschien moet je (tijdelijk) stoppen, of heb je aanpassingen of voorzieningen nodig om je studie af te kunnen ronden. Hier lees je handige tips over wat je kunt regelen.

Lees wat je kunt doen in deze situaties:

Je weet pas net dat je kanker hebt

Heb je net gehoord dat je kanker hebt? Meld dit dan meteen bij het aanspreekpunt van je opleiding. Voor mbo is dat je mentor of studiebegeleider, voor hbo en universiteit is dat de studentendecaan. Om je ziek te melden heb je een schriftelijke verklaring van je medisch specialist nodig.

Wat kun je nog meer doen:

  • Praat met je arts of verpleegkundig specialist over de gevolgen van je ziekte en de behandeling voor je studie. Kunnen ze een advies geven of je verder kunt studeren of (tijdelijk) moet onderbreken?
  • Voor mbo: maak een afspraak met je studiebegeleider.
  • Voor hbo/universiteit: maak een afspraak met de studentendecaan. Die kan zaken voor je regelen als dat nodig is.
  • Houd tijdens en na je behandeling contact met je opleiding en met medestudenten. Bijvoorbeeld via mail of WhatsApp.

Waarom ziekmelden?
Je ziek melden is belangrijk, anders kun je geen gebruik maken van (financiële) regelingen of voorzieningen van de (hoge)school of universiteit. Misschien heb je nu nog geen ondersteuning of voorzieningen nodig, maar later wel. Het is dus belangrijk dat je ziekmelding tijdig geregistreerd staat.

Je verwacht geen studievertraging

Misschien kun je alles volgens planning doen. Of kan een studiebegeleider (mbo) of studentendecaan (hbo/universiteit) je helpen bij het regelen van voorzieningen zodat je geen vertraging oploopt. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld extra tentamentijd of financiële hulp bij studievertraging.

Als het niet nodig is om je uit te schrijven, hoef je waarschijnlijk geen beroep te doen op financiële regelingen. Kun je geen bijbaan meer doen naast je studie, dan kun je misschien wel studietoeslag krijgen.

Doorstuderen tijdens je behandeling kan best pittig zijn. Bekijk de tips voor als je doorstudeert.

Je loopt waarschijnlijk studievertraging op

Ga je door met je studie en zie je aankomen dat je studievertraging krijgt?
Dit kun je doen:

  • Bespreek met je studiebegeleider/studieadviseur hoe het verder moet met je studie. Houd er daarbij rekening mee dat je door de behandeling (tijdelijk) last kunt hebben van klachten. Denk aan vermoeidheid, geheugenproblemen en/of concentratieproblemen. Het kost ook tijd om te verwerken wat je allemaal hebt meegemaakt. Ook al ben je weer ‘beter’, studeren kan na je behandeling toch meer moeite of tijd kosten dan je gewend bent.
  • Bespreek met je studiebegeleider (mbo) of studentendecaan (hbo/universiteit) wat er in jouw situatie nodig is. Is dat extra tijd? Extra geld? Vervoer? Iets anders? Misschien zijn er regelingen waar je gebruik van kunt maken, waardoor je minder (financiële) druk voelt. Lees meer over voorzieningen en financiële ondersteuning.

Je stopt tijdelijk met je studie

Misschien adviseert je arts, verpleegkundig specialist of de AYA-verpleegkundige je om tijdelijk te stoppen met je studie. Of misschien wil je zelf tijdelijk stoppen. Vertel dit dan aan je studiebegeleider (mbo) of aan de studentendecaan (hbo/universiteit).

Bespreek samen welke instanties je moet informeren en hoe je dat doet. En welke stappen je moet nemen als je er weer klaar voor bent om verder te studeren.

Op de website van DUO lees je wat je moet en kunt doen als je (tijdelijk) stopt met je studie. Denk hierbij aan je studentenreisproduct, studiefinanciering of eventueel je rentedragende lening.

Contact houden

Ben je van plan om je studie later weer op te pakken? Spreek dan af hoe je contact kunt blijven houden met je opleiding, zodat terugkeren makkelijker voor je zal zijn.

Lees meer over contact houden met medestudenten en docenten.

Je stopt definitief met je studie

Door je ziekte of door andere oorzaken kun je besluiten om met je studie te stoppen. Bespreek met je studiebegeleider (mbo) of studentendecaan (hbo/universiteit) wat daarvoor nodig is.

Goed om te weten: misschien kun je (later) een nieuwe start maken bij een andere opleiding. Dan kun je misschien opnieuw studiefinanciering krijgen. Lees meer over nieuwe aanspraak op studiefinanciering.

Het kan ook zijn dat studeren helemaal niet meer lukt. Dan moet je op een andere manier invulling geven aan je leven. Dat kan een hele omschakeling zijn. Daar kun je hulp bij krijgen. Lees meer over als studeren helemaal niet meer lukt.

Als je vanwege je ziekte blijvend niet in staat bent om je hbo- of universitaire opleiding af te maken, kun je je prestatiebeurs misschien om laten zetten in een gift. Bespreek dat samen met je studiebegeleider (mbo) of studentendecaan (hbo/universiteit). Dat heet omzetting van je studiefinancieringsrechten. Lees meer over omzetting van aanspraak studiefinanciering.

Stage lopen of werken lukt niet naast je studie

Misschien kun je niet zoveel stage lopen als verplicht is bij jouw studie. Of is het reizen naar je stageplek een probleem. Daardoor kan het lastig zijn om een stage te vinden, of om deze te behouden. Hetzelfde geldt voor werken tijdens je studie.

Gelukkig zijn er mensen die met je mee kunnen denken, zoals de studiebegeleider, studentendecaan en/of studieadviseur. Soms zijn er ook voorzieningen waar je gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld een vergoeding voor taxikosten.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige-vrouw

Anke Boumans

Docent-onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam

Ankie Krol-Veraar

Ankie Krol-Veraar

MANP, verpleegkundig specialist gynaecologische oncologie, UMC Utrecht

logo ECIO

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Joria Damhuis

Joria Damhuis

Verpleegkundig consulent AYA hematologie-oncologie, Amsterdam UMC

illustratie-deskundige-vrouw

Marloes Grootmeijer

Communicatiemedewerker, Expertisecentrum inclusief onderwijs

illustratie-deskundige-vrouw

Reina Dooijewaard

Studentendecaan, Hogeschool van Amsterdam

Foto Silvie Janssen

Silvie Janssen

PhD student, NKI

Linkedin

Logo stichting jongeren en kanker

Stichting Jongeren en Kanker

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2023