Studeren en kanker: waar kun je hulp of steun krijgen?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je kanker krijgt tijdens je studie, moet je vaak dingen regelen of voorzieningen aanvragen. Ook studeren zelf kan lastig zijn. Je staat er niet alleen voor. Er zijn verschillende mensen en organisaties die je kunnen helpen en coachen tijdens je studie, ook financieel.

Bekijk wie jou kan helpen of zaken voor jou kan regelen:

Je school of universiteit

Organisaties en instanties

Zorgverleners

Overig

Tip: vraag je arts, (AYA-)verpleegkundige of medisch maatschappelijk werker om een brief te maken met daarin een begrijpelijke uitleg over jouw ziekte en behandeling. Het kan handig zijn om die brief mee te nemen naar bijvoorbeeld een gesprek met je studiebegeleider (mbo) of de studentendecaan (hbo/universiteit).

Studiebegeleider / studieadviseur

Op elke onderwijsinstelling werken mensen die weten hoe je studie in elkaar zit en je kunnen helpen bij je planning. Ze heten studieadviseur, studieloopbaanbegeleider, studiebegeleider, mentor, tutor of coach. Op deze website kiezen we voor de termen studiebegeleider (mbo) en studieadviseur (hbo, universiteit). Vraag bij je school wie jou kan begeleiden.

Je hoeft deze persoon niet te vertellen dat je kanker hebt, als je dat niet wilt. Maar het advies is om het wel te vertellen. Dan kan deze persoon je beter helpen.

Tip: vind je het moeilijk om het zelf te vertellen? Neem dan iemand mee die dat voor je doet. Of schrijf het op en laat het lezen.

Vakken en studieplanning

Met je studiebegeleider of studieadviseur bespreek je hoe je je studie kunt inrichten. Misschien kun je het een periode wat rustiger aan doen of kun je beter even helemaal stoppen. Tip: vraag eerst advies aan je arts of verpleegkundig specialist.

Aanpassingen en voorzieningen

Heb je aanpassingen of voorzieningen nodig? Dan kan je studiebegeleider of studieadviseur je doorverwijzen naar iemand anders die je daarmee kan helpen. Bijvoorbeeld de studentendecaan (hbo of universiteit) of het zorgteam van de school (mbo).

Studentendecaan (bij hbo of universiteit)

Speelt er iets in je leven wat invloed heeft op je studie? Of gaat het niet zo lekker met jou of je studie, dan kun je terecht bij een studentendecaan.

Heb je net gehoord dat je kanker hebt? Meld dit dan bij de studentendecaan. Maak ook een afspraak voor een gesprek.

Goed om te weten: de studentendecaan moet alles wat je vertelt geheimhouden. En mag dus niets doorvertellen aan je docenten. De studentendecaan mag je privégegevens en medische gegevens ook niet delen met anderen. Tenzij jij daarvoor toestemming geeft.

Hulp van de studentendecaan bij voorzieningen aanvragen

De studentendecaan kan zaken voor je regelen waardoor het voor jou makkelijker wordt om te blijven studeren of om je studie af te ronden.

Bijvoorbeeld:

 • extra tijd krijgen voor toetsen en examens of andere voorzieningen/hulpmiddelen
 • een studiemaatje krijgen uit een hoger jaar
 • gebruik maken van een rustruimte

En ook:

 • uitstel bindend studieadvies aanvragen
 • een aangepast studieplan/rooster ondersteunen

Hulp van de studentendecaan bij financiële ondersteuning aanvragen

Een studentendecaan kan je ook helpen als je financiële hulp wilt aanvragen. Bekijk wat de studentendecaan voor je kan doen.

Hulp van de studentendecaan bij (andere) woonruimte regelen

Als je (andere) woonruimte nodig hebt, kan de studentendecaan misschien een brief maken voor instanties die bijvoorbeeld kamers toewijzen. In die brief staat iets over jouw persoonlijke situatie en waarom je (andere) woonruimte nodig hebt. Samen met een (urgentie)verklaring van je arts of verpleegkundig specialist kan zo’n brief helpen om hoger op de wachtlijst te komen.

Zorgteam (bij mbo)

Mbo-scholen hebben vaak een zorgteam. Het zorgteam kan dingen voor je regelen waardoor het voor jou makkelijker wordt om te blijven studeren of om je studie af te ronden. Ze kunnen je ook helpen om financiële hulp aan te vragen.

Zoek altijd als eerste contact met de begeleider binnen de school die het dichtst bij je staat. Dit kan een docent, mentor, tutor of studieloopbaanbegeleider zijn. Die kan jou vaak weer doorverwijzen naar de juiste persoon binnen dat zorgteam. Of kijk op mbotoegankelijk.nl bij vind jouw school wie jou kan helpen.

Wat kun je bespreken met de studentendecaan(hbo/universiteit) of met iemand van het zorgteam (mbo)?

 • Welke soort kanker je hebt en welke behandelingen je krijgt.
 • De impact die de diagnose heeft op jou.
 • Wat voor gevolgen de ziekte heeft voor je studie.
 • Of je verwacht dat je studievertraging krijgt.
 • Wat je arts of verpleegkundig specialist heeft gezegd over wat je wel en niet aankunt.

Wat kun je vragen?

 • Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Hoe houden we contact?
 • Is het nodig om mijn docenten te informeren? Zo ja, wie doet dat en hoe?
 • Is het nodig om mijn medestudenten te informeren? Zo ja, wie doet dat en hoe?
 • Welke voorzieningen zijn er voor mij: kan ik bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor tentamens? Of financiële hulp?
 • Hoe vraag ik deze voorzieningen aan? Kan ik hier hulp bij krijgen vanuit de school?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor financiële ondersteuning?

Tips

 • Neem iemand mee naar het gesprek als je dat fijn vindt.
 • Vraag of de studiebegeleider (mbo) of studentendecaan (hbo/universiteit) een kort verslag van het gesprek wil mailen. Zo kun je later teruglezen wat jullie hebben besproken of afgesproken.

Maak duidelijke afspraken over hoe je contact houdt, of plan direct een vervolgafspraak in. Zo kun je de studiebegeleider (mbo) of studieadviseur/studentendecaan (hbo of universiteit) makkelijk op de hoogte houden als je situatie verandert. Bijvoorbeeld als je je minder goed gaat voelen door de behandelingen.

Studiemaatje, buddy, studentcoach

Misschien wil iemand van je studie je helpen, bijvoorbeeld door uitleg te geven over de lesstof. Of door voor je uit te zoeken bij wie je moet zijn met welke vragen binnen de school of universiteit.

Wil je zo’n studiemaatje? Vraag bij je studiebegeleider of studentendecaan naar de mogelijkheden.

DUO

DUO is de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Bij DUO kun je terecht voor financiële regelingen als je door je ziekte:

 • studievertraging krijgt
 • (tijdelijk) moet stoppen met je studie
 • een studieschuld krijgt

Volg je hoger onderwijs (hbo of universiteit)? Bekijk op hogeronderwijstoegankelijk.nl de financiële regelingen van DUO bij studievertraging, stoppen met studeren of studieschuld.

Volg je middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Bekijk op mbotoegankelijk.nl de financiële regelingen van DUO bij studievertraging.

Of ga direct naar de website van DUO.

UWV

Bij het UWV kun je in sommige gevallen een voorziening aanvragen voor onderwijs. Bijvoorbeeld een vergoeding voor taxivervoer. De studentendecaan (hbo of universiteit) of het zorgteam (mbo) kan je helpen bij het aanvragen van zo’n vergoeding.

Lees meer over voorzieningen voor onderwijs vanuit het UWV.

Gemeente

Kun je nog wel studeren, maar niet direct weer werken naast je studie? Dan kun je een studietoeslag aanvragen bij je gemeente.

Bij de gemeente kun je ook andere uitkeringen en toeslagen aanvragen, bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of in sommige gevallen een Wajong uitkering. Meer informatie vind je op de website van je gemeente.

Het Juridisch Loket

Wijst het UWV, de gemeente of DUO jouw aanvraag voor een voorziening of financiële hulp af? Terwijl jij wel vindt dat je daar recht op hebt? Dan kun je voor juridische hulp terecht bij het Juridisch Loket. Als je een laag inkomen hebt en weinig spaargeld, is die hulp gratis.

Huisarts, medisch specialist of (AYA-)verpleegkundige

Je (huis)arts of verpleegkundig specialist kent jouw situatie. Met hem of haar kun je bespreken wat jouw ziekte betekent voor je belastbaarheid en mogelijkheden om te studeren. Hij of zij kan meestal goed voorspellen wat je wel of niet aankunt en kan je een advies geven.

Als je problemen hebt met studeren kan de arts of verpleegkundige je doorsturen naar bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapeut, (medisch) maatschappelijk werker of psycholoog.

Voorbeeldvragen voor je arts of verpleegkundige:

 • Hoelang duurt de behandeling?
 • Hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis?
 • Als het kan, wil ik tijdens de behandeling nog iets aan mijn studie doen. Kan dat? En zo ja, hoe pak ik dat aan?
 • Hoelang duurt het herstel na de behandeling?
 • Hoe groot is de kans dat ik tijdens of na de behandeling klachten krijg, waardoor ik minder goed kan leren? Bijvoorbeeld problemen met concentratie of geheugen of vermoeidheid? Is de verwachting dat deze klachten blijven of worden ze minder?

Tip: maak een afspraak met een AYA-verpleegkundige. Dat is iemand die speciaal is opgeleid om jonge mensen met kanker te begeleiden. De AYA-verpleegkundige kan samen met jou de gevolgen voor je studie op een rijtje zetten. En ook kijken wat voor jou prettig en haalbaar is.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut kan je helpen als je problemen hebt met het uitvoeren van activiteiten in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld studeren.

Met de ergotherapeut bespreek je:

 • wat je belangrijk vindt
 • wat je wilt of moet doen
 • welke rol jouw omgeving daarin speelt
 • wat je wel en niet kunt door je ziekte

Samen zoek je naar oplossingen. Heb je bijvoorbeeld weinig energie? Dan kijk je samen met de ergotherapeut hoe je zo goed mogelijk daarmee om kunt gaan. En hoe je kunt proberen om je energie weer op te bouwen.

Een ergotherapeut kan ook advies geven over omgaan met geheugen- of concentratieproblemen, je studie- of werkplek, of over hulpmiddelen tijdens het studeren.

Wil je naar een ergotherapeut? Vraag je behandelaar om een verwijzing naar een ergotherapeut in het ziekenhuis. Of ga zelf op zoek naar een ergotherapeut bij jou in de buurt.

Vind een ergotherapeut bij jou in de buurt.

Fysiotherapeut

Als je moeite hebt met bewegen, staan en/of zitten, kan studeren lastig zijn. Een fysiotherapeut kan je dan adviseren en behandelen. De fysiotherapeut kan je ook helpen om je conditie op te bouwen en je spieren sterker te maken. Daardoor kan je belastbaarheid toenemen.

Goed om te weten: door heel Nederland werken oncologiefysiotherapeuten. Die zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker.

Vind een oncologiefysiotherapeut bij jou in de buurt.

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan je helpen bij het verwerken van je ziekte, angst of verdriet, zorgen over thuis, je studie of werk en hoe het nu verder moet.

Ook helpt een maatschappelijk werker bij praktische vragen en problemen thuis of op je studie/het werk. Bijvoorbeeld zorgen over geldzaken of vergoeding van de kosten.

Vind een maatschappelijk werker bij jou in de buurt.

Psycholoog

Door je ziekte zit je misschien met gevoelens en gedachten waar je geen raad mee weet, zoals: angst, boosheid of verdriet. Ook na je behandeling kun je het moeilijk hebben.

Misschien kun je daar niet goed over praten met je naasten of zijn de gevoelens gewoon te heftig. Het kan ook zijn dat je het makkelijker vindt om te praten met iemand die wat verder van je afstaat. Dan kun je bij een psycholoog terecht. Je kunt ook vragen naar een psycholoog die  ervaring heeft met mensen die kanker hebben (gehad).  

Psychologen werken in een eigen praktijk of in het ziekenhuis. Je kunt je huisarts of behandelaar om een verwijzing vragen.

Vind een psycholoog bij jou in de buurt.

Studentenpsycholoog

Misschien heeft je school of universiteit een studentenpsycholoog in dienst. Op de website van je onderwijsinstelling vind je hier meer informatie over.

Psycho-oncologisch centrum

In een psycho-oncologisch centrum werken psychologen en psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het helpen van mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Je kunt er terecht voor een-op-een gesprekken, partnerrelatiegesprekken of groepsgesprekken. Je hebt daarvoor een verwijzing nodig van je huisarts of behandelaar.

Vind een psycho-oncologisch centrum bij jou in de buurt.

Lotgenoten

Het kan ook fijn zijn om met lotgenoten te praten over studeren en kanker. Lotgenoten begrijpen vaak als geen ander wat je doormaakt en kunnen je steunen en misschien ook tips geven.

Er zijn verschillende manieren om online en offline leeftijdsgenoten met kanker te ontmoeten. Lees: hoe vind ik andere jonge mensen met kanker.

Goed om te weten: sommige onderwijsinstellingen hebben een studentenplatform voor studenten met een chronische ziekte of beperking. Hier kun je ervaringen van anderen lezen. Vraag hiernaar op je onderwijsinstelling of kijk voor meer informatie op de website van ECIO.

Er is ook een online community op LinkedIn voor studenten met een beperking of ondersteuningsvraag.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige-vrouw

Anke Boumans

Docent-onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam

Ankie Krol-Veraar

Ankie Krol-Veraar

MANP, verpleegkundig specialist gynaecologische oncologie, UMC Utrecht

logo ECIO

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Joria Damhuis

Joria Damhuis

Verpleegkundig consulent AYA hematologie-oncologie, Amsterdam UMC

illustratie-deskundige-vrouw

Marloes Grootmeijer

Communicatiemedewerker, Expertisecentrum inclusief onderwijs

illustratie-deskundige-vrouw

Reina Dooijewaard

Studentendecaan, Hogeschool van Amsterdam

Foto Silvie Janssen

Silvie Janssen

PhD student, NKI

Linkedin

Logo stichting jongeren en kanker

Stichting Jongeren en Kanker

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2023